Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής, Ιατρικής Στήριξης και Οικογενειακής Μέριμνας

  Στις πρότυπες δομές του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. λειτουργεί γραφείο Ψυχοκοινωνικής, Ιατρικής στήριξης και Οικογενειακής Μέριμνας όπου συνεργάζονται παιδίατροι, ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός.