Πληροφορίες Λειτουργίας Σταθμών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες, δηλαδή από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Οι σταθμοί διακόπτουν την εργασία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημόσιων Υπηρεσιών αλλά και κατά την περίοδο από 23/12 έως 5/1 (διακοπές Χριστουγέννων) καθώς και από Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (διακοπές Πάσχα).

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

 • Α. Κάθε Βρεφονηπιακός Σταθμός συγκροτείται από:
  • Βρεφικά τμήματα: βρέφη 6 μηνών -2,5 ετών
  • Νηπιακά τμήματα: νήπια 2,5 ετών μέχρι την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
 • Β. Κάθε Παιδικός Σταθμός συγκροτείται από:
  • Νηπιακά τμήματα: νήπια 2,5 ετών μέχρι την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η προσέλευση των παιδιών ορίζεται από τις 7.00πμ.- 9.00π.μ. αυστηρά.
Η αποχώρηση των παιδιών ορίζεται από τις 13:00 – 13:30 ενώ για τα παιδιά που παραμένουν για ανάπαυση η αποχώρηση ορίζεται από τις 15:00 μέχρι τις 16.00

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στους Πρότυπους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Βάση του ημερήσιου προγράμματος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας. Είναι εμπλουτισμένο με δραστηριότητες που στοχεύουν στην υγιή σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική τους ανάπτυξη και προσαρμοσμένο στην ηλικία των παιδιών του τμήματος , την εποχή αλλά και τα ενδιαφέροντα των ιδεών των παιδιών.

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα των σταθμών σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. Βασίζεται στην παιδοκεντρική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία ο παιδαγωγός οφείλει να σέβεται τις ατομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές των παιδιών και των οικογενειών τους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται με μέσο τη στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την εμπιστοσύνη.

Ενδεικτικά το πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών είναι:

 • Για τα βρέφη:
Ώρα Δραστηριότητα
7:00 π.μ. – 9:00 π.μ. Προσέλευση βρεφών. Ικανοποίηση ατομικών αναγκών, ανάπαυση ή ελεύθερη απασχόληση.
9:00 π.μ. – 9:30 π.μ. Πρωινό
9:30 π.μ. – 12:00 π.μ. Ατομικά προγράμματα για εξέλιξη του παιδιού στην κοινωνική, συναισθηματική, νοητική και κινητική του ανάπτυξη και υποβοήθηση κατάκτησης αυτονομίας.
12:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. Προετοιμασία – φαγητό.
 • Για τα νήπια:
Ώρα Δραστηριότητα
7:00 π.μ. – 9:00 π.μ. Προσέλευση βρεφών. Ικανοποίηση ατομικών αναγκών, ανάπαυση ή ελεύθερη απασχόληση.
9:00 π.μ. – 9:30 π.μ. Πρωινό
9:30 π.μ. – 12:00 π.μ. Δραστηριότητες της ημέρας. Μουσικοκινητικές – ρυθμικές δραστηριότητες, ασκήσεις χώρου. Παράλληλα ή μεμονωμένα εργαστήρια” ζωγραφικής, κολλητικής, κουκλοθέατρου, θεατρικού παιχνιδιού, νερού, πηλού, κηπουρικής, μαγειρικής, οικολογικού πειραματισμού κ.λ.π. ή παιδαγωγικές δραστηριότητες του ίδιου χαρακτήρα.
11:00 π.μ. – 12:00 μ.μ. Διάλειμμα, προετοιμασία για το μεσημεριανό (ατομική υγιεινή).
12:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. Μεσημεριανό φαγητό.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

 • Α) Οικογενειακό Φορολογητέο Εισόδημα μέχρι 15.000,00€
Εφάπαξ ετήσια καταβολή (10% έκπτωση) 8 ισόποσες δόσεις
Για το πρώτο παιδί:
633,60€ 88,00€
Για το δεύτερο παιδί: 475,20€ 66,00€
Για το τρίτο παιδί: 316,80€ 44,00€

Η ειδική εισφορά ορίζεται στο 1/2 των παραπάνω ποσών.

 • Β) Οικογενειακό Φορολογητέο Εισόδημα από 15.001,00€ μέχρι και 27.000,00€
Εφάπαξ ετήσια καταβολή (10% έκπτωση) 8 ισόποσες δόσεις
Για το πρώτο παιδί:
792,00€ 110,00€
Για το δεύτερο παιδί: 633,60€ 88,00€
Για το τρίτο παιδί: 475,20€ 66,00€

Η ειδική εισφορά ορίζεται στο 1/2 των παραπάνω ποσών.

 • Γ) Οικογενειακό Φορολογητέο Εισόδημα από 27.001€ και πάνω
Εφάπαξ ετήσια καταβολή (10% έκπτωση) 8 ισόποσες δόσεις
Για το πρώτο παιδί:
950,40€ 132,00€
Για το δεύτερο παιδί: 792,00€ 110,00€
Για το τρίτο παιδί: 633,60€ 88,00€

Ειδική εισφορά καταβάλλεται:

 • Για τα παιδιά των πολυτέκνων (σύμφωνα με το Ν.1860/79 θεωρούνται πολύτεκνες οι οικογένειες που έχουν τέσσερα παιδιά και άνω).
 • Για τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.
 • Για τα παιδιά των στρατευμένων .
 • Για τα παιδιά των απόρων φοιτητών (αμφοτέρων γονέων).

Οι παιδικοί σταθμοί του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής”, με αξία τοποθέτησης voucher για την κάλυψη του κόστους φιλοξενίας σε σταθμό της επιλογής των ωφελούμενων γονέων.