Δ' Δημοτικός Παιδικός Σταθμός

Στον Δ’ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό λειτουργούν τρία νηπιακά τμήματα.
Για αναλυτικές πληροφορίες λειτουργίας των σταθμών πατήστε εδώ.