Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 453/τ.Β΄/24-02-2014, συστήθηκαν στη Διεύθυνση του «Οργανισμού Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης» δύο Τμήματα Προσχολικής Αγωγής και ένα Τμήμα Διοικητικών- Οικονομικών Υπηρεσιών. Η παραπάνω διάρθρωση των υπηρεσιών θα βοηθήσει στην εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του νομικού προσώπου. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται η σύσταση του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής, Ιατρικής Στήριξης και Οικογενειακής Μέριμνας, που συνεργάζεται και υποστηρίζει τα δύο Τμήματα Προσχολικής Αγωγής.

Για να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ.

Οργανόγραμμα Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.

οργανόγραμμα ΟΒΡΕΠΟΜ