Το μικρό ταξίδι στο παιχνίδι, στη χαρά, στο τραγούδι για τη χρονιά 2022-2023 φτάνει στο τέλος του.

Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.), Δήμου Θεσσαλονίκης»

Καλωσορίζουν το Καλοκαίρι!

Πρόγραμμα Καλοκαιρινών εκδηλώσεων