Αγαπητοί γονείς,

σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης», σας ενημερώνουμε ότι λόγω ύπαρξης κενών θέσεων, είναι δυνατή η εγγραφή παιδιών ηλικίας 2,5 χρονών έως 4 χρονών στους παιδικούς σταθμούς μας για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς 2022-2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΩΓΑΚΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ