Η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής των παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του «Οργανισμού Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης» για τη νέα σχολική περίοδο 2023-2024 θα αρχίσει στις 10 Μαΐου 2023 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2023.

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310989280 και στην ιστοσελίδα μας www.obrepom.gr

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                                                                                               ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠ. ΓΩΓΑΚΟΣ

 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2023-2024